Get Adobe Flash player
Wykaz imi­en­ny absolwentów 
Dzi­ał muzy­czny Państ­wowego Ogniska Artysty­cznego w Pucku
Rok 1965
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
1. Sadec­ka
Brygida
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
Rok 1966    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
2. Adam­czyk
Danuta
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
3. Budzisz
Stefan
Ako­rdeon Mł. Hen­ryk Konkolewski
4. But­lews­ka
Ewa
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
5. Kaczkows­ki
Wiktor
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
6. Kamińs­ki
Krzysztof
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
7. Kołodziej
Adam
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
8. Kostec­ki
Andrzej
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
9. Krzyżanows­ka
Barbara
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
10. Leszkows­ka
Sabina
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
11. Pet­tke
Ludwina
Ako­rdeon Mł. Hen­ryk Konkolewski
12. Skrzypczak
Tadeusz
Ako­rdeon Mł. Hen­ryk Konkolewski
13. Stęp­nik
Krystyna
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
14. Urba­ni­ak
Danuta
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
Rok 1967    
l.p Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
15. Ehlend
Elżbieta
Gitara Dz. Edward Jodłows­ki
16. Krzyżanows­ka
Aleksandra
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
17. Lutows­ka
Barbara
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
18. Sadec­ka
Jolanta
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
Rok 1968    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
19. Det­t­laff
Andrzej
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
20. Lewic­ki
Henryk
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
21. Urba­ni­ak
Krystyna
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
Rok 1969
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
22. Bad­ows­ki
Jerzy
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
23. But­lews­ka
Ewa
Gitara Dz. Edward Jodłows­ki
24. Hochszulc
Tadeusz
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
25. Klein
Kazimierz
Ako­rdeon Mł. Stanisław Jaskól­s­ki
26. Kla­j­nis
Roman
Ako­rdeon Mł. Stanisław Jaskól­s­ki
27. Kłodz­ińs­ka
Danuta
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
28. Kochna
Alicja
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
29. Liter­s­ki
Marek
Gitara Mł. Edward Jodłows­ki
30. Mach
Jacek
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
31. Stęp­nik
Krystyna
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
32. Szmytke
Anna
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
Rok 1970 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
33. But­lews­ka
Ewa
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
34. Doczyk
Danuta
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
35. Jaskułke
Danuta
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
36. Jodłows­ki
Grzegorz
Gitara Mł. Edward Jodłows­ki
37. Kar­czews­ka
Róża
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
38. Komows­ki
Ryszard
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
39. Lutows­ka
Anna
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
40. Mach
Zenon
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
41. Neu­mauer
Teresa
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
42. Trel­la
Bernadeta
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
Rok 1971 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
43. Kamińs­ki
Zbigniew
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
44. Karo­lak
Olga
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
45. Kołodziej
Włodzimierz
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
46. Konkol
Mieczysław
Gitara Mł. Edward Jodłows­ki
47. Kuczkows­ki
Zbigniew
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
48. Pfeifer
Zbigniew
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
49. Tabors­ki
Marek
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
Rok 1972    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
50. Aszen­dorf
Marek
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
51. Hilde­brandt
Ryszard
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
52. Hochszulc
Edmund
Ako­rdeon Dorosł. Stanisław Jaskól­s­ki
53. Lange
Witold
Ako­rdeon Dz. Stanisław Jaskól­s­ki
54. Lewic­ki
Henryk
Skrzypce Mł. Edward Jodłows­ki
55. Lewic­ki
Henryk
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
56. Lesner
Maria
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
57. Szczy­giel­s­ka
Wiesława
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
58. Urba­ni­ak
Krystyna
Skrzypce Mł. Edward Jodłows­ki
59. Urba­ni­ak
Krystyna
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
Rok 1973    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
60. Bad­ows­ki
Jerzy
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
61. Ceynowa
Józef
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
62. Kochna
Witold
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
63. Styn
Jarosław
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
Rok 1974    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
64. Hirt
Bogumiła
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
65. Kołodziej
Włodzimierz
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
66. Kochna
Joanna
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
67. Labu­da
Danuta
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
68. Rychert
Wojciech
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
69. Szczy­giel­s­ki
Augustyn
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
70. Wis­niews­ki
Zygmunt
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
Rok 1975    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
71. Aszen­dorf
Olga
Fortepi­an Dz. Łuc­ja Pereniec
72. Damaszke
Jarosław
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
73. Drzeżdżon
Iwona
Fortepi­an Dz. Łuc­ja Pereniec
74. Kar­daś
Andrzej
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
75. Lezn­er
Krzysztof
Fortepi­an Dz. Łuc­ja Pereniec
76. Mud­law
Jacek
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
77. Remer
Łucjan
Gitara Mł. Jad­wiga Badzio
78. Selke
Mariusz
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
79. Szczy­giel­s­ka
Wiesława
Skrzypce Mł. Edward Jodłows­ki
Rok 1976  
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
80. Budzisz
Aleksandra
Gitara Dz. Jad­wiga Badzio
81. Budzisz
Karolina
Gitara Dz Jad­wiga Badzio
82. Dereszews­ka
Alina
Fortepi­an Dz. Łuc­ja Pereniec
83. Dop­ke
Jacek
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
84. Funk
Mariusz
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
85. Król
Mieczysław
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
86. Lib­ert
Grażyna
Gitara Dz. Jad­wiga Badzio
87. Mud­laff
Roman
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
88. Rychert
Wojciech
Fortepi­an Mł. Łuc­ja Pereniec
89. Tabors­ka
Aurelia
Skrzypce Dz. Edward Jodłows­ki
90. Tobi­asz
Grażyna
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
Rok 1977 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
91. Aszen­dorf
Olga
Fortepi­an Mł.  Alo­jzy Sokołek
92. Drzeżdżon
Iwona
Fortepi­an Mł. Łuc­ja Pereniec
93. Gol­la
Piotr
Ako­rdeon Mł.  Alo­jzy Sokołek
94. Hochschulz
Chrystian
Fortepi­an Mł. Łuc­ja Pereniec
95. Kunz
Daniel
Ako­rdeon Mł.  Jad­wiga Badzio
96. Leczkows­ki
Jacek
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
97. Lezn­er
Krzysztof
Fortepi­an Mł. Łuc­ja Pereniec
98. Obręb­s­ki
Krzysztof
Ako­rdeon Mł.  Jad­wiga Badzio
99. Rewolińs­ka
Jolanta
Fortepi­an Dz.  Łuc­ja Pereniec
100. Strump­s­ka
Renata
Fortepi­an Mł.  Łuc­ja Pereniec
101. Zielke
Marek
Ako­rdeon Mł.  Jad­wiga Badzio
Rok 1978    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
102. Badzio
Marieta
Fortepi­an Dz. Łuc­ja Pereniec
103. Błańs­ki
Grzegorz
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
104. Dereszews­ka
Alina
Fortepi­an Mł. Łuc­ja Pereniec
105. Fon­fara
Joanna
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
106. Hochschulz
Robert
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
107. Koss
Krystyna
Skrzypce Mł. Czesław Domańs­ki
108. Leszkows­ki
Tomasz
Ako­rdeon Dz. Jad­wiga Badzio
109. Lib­ert
Grażyna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
110. Sokołek
Edyta
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
111. Szmyt
Piotr
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
112. Tabors­ka
Aurelia
Skrzypce Mł. Czesław Domańs­ki
113. Wój­cik
Zbigniew
Ako­rdeon Mł. Jad­wiga Badzio
Rok 1979    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
114. Biniec­ka
Aleksandra
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
115. Chwe­doruk
Jacek
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
116. Guz
Marek
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
117. Lib­ert
Grażyna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
118. Łukow­icz
Włodzimierz
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
119. Mucha
Piotr
Gitara Mł. Czesław Domańs­ki
120. Marze­jon
Witold
Gitara Mł. Czesław Domańs­ki
121. Obręb­s­ka
Wiesława
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
122. Płot­ka
Tomasz
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
123. Rewolińs­ka
Jolanta
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
Rok 1980    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
124. Anzel
Piotr
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
125. Buga­js­ka
Hanna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
126. Buga­js­ki
Piotr
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
127. Groen­wald
Zbigniew
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
128. Guber­nat
Justyna
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
129. Hochschulz
Robert
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
130. Jaku­biuk
Tomasz
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
131. Korthals
Krzysztof
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
132. Kuptz
Sławomir
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
133. Leszczyńs­ki
Piotr
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
134. Matysik
Beata
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
135. Pawlaczyk
Kazimierz
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
136. Siw­czyńs­ka
Katarzyna
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
137. Szam­pan­ti
Hanna
Skrzypce Dz. Czesław Domańs­ki
Rok 1981   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
138. Damaszke
Sławomir
Gitara Dz. Czesław Domańs­ki
139. Fon­fara
Joanna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
140. Gaj­dosik
Jacek
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
141. Kleb­ba
Grażyna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
142. Knap
Narcyz
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
143. Muza
Celina
Gitara Mł. Czesław Domańs­ki
144. Sokołek
Edyta
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
145. Ulrich
Mirosława
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
146. Wilczews­ka
Barbara
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
Rok 1982   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
147. Buga­js­ki
Piotr
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
148. Hochschulz
Robert
Skrzypce Mł. Czesław Domańs­ki
149. Jaku­bi­ak
Tomasz
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
150. Kleb­ba
Weronika
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
151. Korthals
Anna
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
152. Leczkows­ki
Jacek
Kon­tra­bas Mł. Czesław Domańs­ki
153. Łukow­icz
Aleksandra
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
154. Mud­laff
Emilia
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
155. Pod­czars­ka
Beata
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
156. Szostak
Justyna
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
157. Tylic­ki
Leszek
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
Rok 1983    
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
158. Aszen­dorf
Alina
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
159. Bieżuńs­ka
Danuta
Skrzypce Dz. Iwona Osu­chows­ka (Sokołek)
160. Busz
Tomasz
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
161. Bysews­ki
Grzegorz
Skrzypce Dz. Iwona Osu­chows­ka (Sokołek)
162. Dop­ke
Beata
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
163. Gaj­dosik
Jacek
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
164. Jaroni
Grzegorz
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
165. Kuch­nows­ka
Aleksandra
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
166. Łukows­ki
Ryszard
Gitara Dz. Czesław Domańs­ki
167. Makows­ka
Marzena
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
168. Malek
Beata
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
169. Mis­chke
Maria
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
170. Muza
Maja
Skrzypce Mł. Czesław Domańs­ki
171. Petit
Joanna
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
172. Potrykus
Andrzej
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
173. Prz­er­wa
Katarzyna
Skrzypce Dz. Iwona Osu­chows­ka (Sokołek)
Państ­wowa Szkoła Muzy­cz­na I st. w Pucku
im. Stanisława Moniuszki
1 wrześ­nia 1984 roku
Rok 1984   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
174. Ciesiel­s­ka
Katarzyna
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
175. Kleb­ba
Weronika
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
176. Kozirok
Rafał
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
177. Mika
Aleksandra
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
178. Plec­ki
Dariusz
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
179. Pod­czars­ka
Beata
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
180. Rychert
Maciej
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
181. Szostak
Justyna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
182. Tylic­ki
Leszek
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
183. Ziółkows­ka Joanna Skrzypce Dz. Iwona Osu­chows­ka (Sokołek)
Rok 1986   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
184. Aszen­dorf
Alina
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
185. Bara­nows­ka
Anna
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
186. Bieżuńs­ka
Danuta
Skrzypce Mł. Iwona Sokołek
187. Prz­er­wa
Katarzyna
Skrzypce Mł. Iwona Sokołek
188. Sipa­jło
Romuald
Ako­rdeon Mł. Janusz Sipa­jło
Rok 1987   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
189. Gol­la
Michał
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
190. Hochschulz
Roman
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
191. Kar­daś
Katarzyna
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
192. Rutha
Wojciech
Ako­rdeon Mł. Janusz Sipa­jło
Rok 1988   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
193. Cieślak
Olgierd
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
194. Gaj­dosik
Sylwia
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
195. Hewelt
Benedykt
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
196. Leonars­ki
Robert
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
197. Łysakows­ki
Adam
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
198. Mącz­ka
Marek
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
199. Mis­chke
Bogumiła
Klar­net Mł. Ryszard Bizews­ki
200. Rychert
Maciej
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
201. Rygiel
Justyna
Fortepi­an Mł. Janusz Sipa­jło
202. Sworows­ka
Agnieszka
Fortepi­an Mł. Regi­na Borek
Rok 1989   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
203. Bur­con
Alicja
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
204. Jakubows­ka
Katarzyna
Ako­rdeon Dz. Alo­jzy Sokołek
205. Jeka
Leszek
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
206. Kędzier­s­ki
Maciej
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
207. Kosińs­ka
Małgorzata
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
208. Kuik
Kamila
Fortepi­an Dz. Adela Żywic­ka
209. Mal­ot­t­ki
Beata
Fortepi­an Dz. Adela Żywic­ka
210. Pawłows­ki
Arkadiusz
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
211. Piotrow­icz
Wojciech
Gitara Dz. Danu­ta Górska
212. Pobłoc­ki
Tomasz
Fortepi­an Dz. Janusz Sipa­jło
213. Rosz­mann
Jan
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
214. Rozpę­dows­ki
Tomasz
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
215. Róży­c­ki
Jarosław
Gitara Dz. Danu­ta Górska
216. Róży­c­ka
Joanna
Skrzypce Dz. Iwona Sokołek
217. Stankiewicz
Iwona
Fortepi­an Dz. Adela Żywic­ka
218. Straszews­ka
Halina
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
219. Ulrich
Sebastian
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
Rok 1990 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
220. Banasik
Robert
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
221. Calik
Beata
Fortepi­an Dz. Regi­na Borek
222. Gdaniec
Justyna
Skrzypce Dz. Iwona Sokołek
223. Gra­ban
Michał
Fortepi­an Mł. Mar­iusz Mańkowski
224. Groen­wald
Krzysztof
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
225. Korthals
Hieronim
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
226. Kra­jew­s­ka
Dominika
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
227. Nowak
Tomasz
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
228. Ossow­ic­ki
Tomasz
Klar­net Mł. Ryszard Bizews­ki
229. Sipa­jło
Andrzej
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
230. Strom­s­ka
Agnieszka
Fortepi­an Dz. Adela Żywic­ka
Rok 1991
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
231. Banasik
Daniel
Wiolon­czela Mł. Janusz Dubi­e­niec­ki
232. Det­t­laff
Rafał
Ako­rdeon Mł. Doro­ta Puzynkiewicz
233. Głowien­ka
Angelika
Fortepi­an Mł. Adela Żywic­ka
234. Hoge
Maria
Ako­rdeon Mł. Doro­ta Puzynkiewicz
235. Kwiatkows­ka
Agnieszka
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
236. Kwidz­ińs­ka
Dominika
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
237. Man­ic­ki
Roman
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
238. Sokołows­ka
Joanna
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
239. Tarnows­ka
Hanna
Fortepi­an Mł. Mar­iusz Mańkowski
Rok 1992   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
240. Asmus
Anna
Fortepi­an Dz. Janusz Sipa­jło
241. Ceynowa
Lidia
Fortepi­an Dz. Janusz Sipa­jło
242. Det­t­laff
Alicja
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
243. Dubic­ka
Monika
Ako­rdeon Dz. Marek Zielke
244. Janusz
Sebastian
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
245. Kurpińs­ki
Konrad
Klar­net Mł. Ryszard Bizews­ki
246. Lewańczyk
Lucyna
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
247. Pałasz
Dorota
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
248. Pio­ntek
Andrzej
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
249. Przy­bysz
Grzegorz
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
250. Szulc
Urszula
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
251. Woźnicz­ka
Łukasz
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
Rok 1993 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
252. Grzmil
Monika
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
253. Jawors­ka
Maja
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
254. Roh­da
Iwona
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
255. Świer­czyńs­ki
Bartosz
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
256. Teofilews­ka
Anna
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
257. Bas­mann
Robert
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
258. Gro­mad­kiewicz
Sylwia
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
259. Karulews­ka
Danuta
Ako­rdeon Mł. Alo­jzy Sokołek
260. Kohnke
Andrzej
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
261. Koziróg
Anna
Fortepi­an Mł. Janusz Sipa­jło
262. Kreft
Sebastian
Wiolon­czela Mł. Janusz Dubi­e­niec­ki
263. Kul­la
Agata
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
264. Kus­toch
Ewa
Fortepi­an Mł. Janusz Sipa­jło
265. Muża
Jacek
Klar­net Mł. Ryszard Bizews­ki
266. Reszke
Elżbieta
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
267. Set­zke
Amelia
Fortepi­an Mł. Janusz Sipa­jło
268. Wica
Magdalena
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
Rok 1994   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
269. Dziedz­ic
Krzysztof
Ako­rdeon Dz. Doro­ta Puzynkiewicz
270. Zachari­asz
Joanna
Skrzypce Dz. Iwona Sokołek
271. Białas
Ewelina
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
272. Bokun
Rafał
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
273. Ceynowa
Ewelina
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
274. Ceynowa
Marlena
Wiolon­czela Mł. Janusz Dubi­e­niec­ki
275. Hierasim­czyk
Karolina
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
276. Jaskułke
Sławomir
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
277. Kicińs­ki
Sebastian
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
278. Lorenz
Patryk
Fortepi­an Mł. Mar­iusz Mańkowski
279. Pachu­ra
Kamila
Fortepi­an Mł. Mar­iusz Mańkowski
280. Surowiec
Bernadeta
Fortepi­an Mł. Alo­jzy Sokołek
281. Szmyt
Janusz
Gitara Mł. Jacek Stańczyk
Rok 1995  
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
282. Joachimi­ak
Marta
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
283. Kamińs­ki
Aleksander
Klar­net Dz. Ryszard Bizews­ki
284. Świer­czyńs­ka
Halina
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
285. Świer­czyńs­ka
Monika
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
286. Wika
Tomasz
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
287. Baran
Mariusz
Ako­rdeon Mł. Doro­ta Puzynkiewicz
288. Ceynowa
Wincenty
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
289. Makows­ka
Anna
Fortepi­an Mł. Adela Żywic­ka
300. Pieper
Monika
Fortepi­an Mł. Mar­iusz Mańkowski
301. Pio­ntke
Izabela
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
302. Potrykus
Krzysztof
Klar­net Mł. Ryszard Bizews­ki
303. Potrykus
Piotr
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
304. Szmelter
Monika
Gitara Mł. Dar­iusz Domański
305. Szulc
Monika
Fortepi­an Mł. Mar­iusz Mańkowski
Rok 1996
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
306. Kra­jew­s­ki
Bartosz
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
307. Malek
Anna
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
308. Niziołek
Sabrina
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
309. Styn
Adam
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
310. Bużan
Jarosław
Sak­so­fon Mł. Ryszard Bizews­ki
311. Darżnik
Michał
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
312. Hadas
Daniel
Gitara Mł. Dar­iusz Domański
313. Konkol
Łukasz
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
314. Szlas
Monika
Ako­rdeon Mł. Wiesława Weł­pa
315. Wyszec­ki
Rafał
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
Rok 1997 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
316. Bad­ows­ka
Dominika
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
317. Białas
Grzegorz
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
318. Gin­ter
Emilia
Ako­rdeon Dz. Doro­ta Puzynkiewicz
319. Kleb­ba
Robert
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
320. Pachu­ra
Magda
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
321. Rutha
Katarzy­na
Ako­rdeon Dz. Wiesława Weł­pa
322. Wol­ni­ak
Witold
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
323. Czap
Joanna
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
324. Ell­wart
Edyta
Ako­rdeon Mł. Doro­ta Puzynkiewicz
325. Kasza­łow­icz
Alicja
Wiolon­czela Mł. Janusz Dubi­e­niec­ki
326. Korthals
Weronika
Skrzypce Mł. Iwona Sokołek
327. Ropel
Izabela
Gitara Mł. Jarosław Janow­icz
328. Szy­mańs­ka
Emilia
Flet poprzeczny Mł. Lidia Mańkows­ka
Rok 1998  
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
329. Bystram
Agnieszka
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
330. Bis­tram
Piotr
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
331. Darżnik
Piotr
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
332. Konkol
Daniel
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
333. Konkol
Monika
Fortepi­an Dz. Mar­iusz Mańkowski
334. Łukasik
Agnieszka
Fortepi­an Dz. Alo­jzy Sokołek
335. Rumanows­ki
Łukasz
Klar­net Dz. Ryszard Bizews­ki
336. Wikows­ki
Marek
Klar­net Dz. Ryszard Bizews­ki
337. Det­laf
Aleksandra
Ako­rdeon Mł. Doro­ta Puzynkiewicz
338. Det­t­laff
Izabela
Ako­rdeon Mł. Doro­ta Puzynkiewicz
339. Det­t­laff
Patryk
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
340. Det­t­laff
Mateusz
Klar­net Mł. Ryszard Bizews­ki
341. Dzi­adoń
Dominika
Flet Mł. Krzysztof Dem­pc
342. Groen
Krystyna
Flet Mł. Krzysztof Dem­pc
343. Janiszek
Edyta
Wiolon­czela Mł. Janusz Dubi­e­niec­ki
344. Górnik
Tomasz
Skrzypce Mł. Iwona Sokołek
345. Murkows­ki
Bartłomiej
Sak­so­fon Mł. Ryszard Bizews­ki
346. Sze­f­ka
Grzegorz
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
347. Szy­mańs­ka
Sylwia
Flet Mł. Krzysztof Dem­pc
348. Witkows­ki
Waldemar
Trąb­ka Mł. Marek Zielke
Rok 1999   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
349. Bull­mann
Aleksandra
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
350. Dzi­adoń
Agata
Fortepi­an 6‑letni Adela Żywic­ka
351. Rumanows­ka
Barbara
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
352. Szy­mańs­ka
Monika
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
353. Górnik
Wojciech
Klar­net 3‑letni Ryszard Bizews­ki
354. Kozirok
Izabela
Wiolon­czela 3‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
355. Mruk
Anna
Obój 3‑letni M. Kowal­czyk
356. Pio­ntke
Małgorzata
Klar­net 3‑letni Ryszard Bizews­ki
357. Dosz
Beata
Gitara 4‑letni Bar­bara Rudowska
358. Kor­tas
Aleksandra
Fortepi­an 4‑letni Mar­iusz Mańkowski
359. Kulling
Elżbieta
Fortepi­an 4‑letni Regi­na Borek
360. Potrykus
Mirosław
Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
361. Ropel
Anna
Skrzypce 4‑letni Iwona Sokołek
362. Ste­fan
Karolina
Wiolon­czela 4‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
Rok 2000   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
363. Bradtke
Marcin
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
364. Bystram
Karol
Ako­rdeon 6‑letni Wiesława Weł­pa
365. Gondek
Paulina
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
366. Górnik
Joanna
Ako­rdeon 6‑letni Wiesława Weł­pa
367. Grodz­ka
Natalia
Flet poprzeczny 6‑letni Lidia Mańkows­ka
368. Karpińs­ki
Jan
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
369. Miś
Aleksandra
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
370. Naczk
Arleta
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
371. Czarkows­ki
Szymon
Flet poprzeczny 3‑letni Lidia Mańkows­ka
372. Gdaniec
Paweł
Sak­so­fon 3‑letni Dami­an Lesner
373. Hell­wig
Natalia
Obój 3‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
374. Madoń
Iga
Obój 3‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
375. Mańkows­ki
Grzegorz
Flet poprzeczny 3‑letni Lidia Mańkows­ka
376. Mate­jew­s­ki Andrzej Klar­net 3‑letni Dami­an Lesner
377. Ossows­ki
Leszek
Trąb­ka 3‑letni Marek Zielke
378. Strom­s­ki
Grzegorz
Klar­net 3‑letni Dami­an Lesner
Rok 2001
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
379. Cza­ja
Iwona
Skrzypce 6‑letni Anna Brzez­ińs­ka
380. Ratke
Małgorzata
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
381. Rozpen­dek
Marcin
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
382. Staw­iasz
Joanna
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
Rok 2002  
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
383. Bunk
Karolina
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
384. Lehmann
Paulina
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
385. Eber­tows­ki
Michał
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
386. Lehmann
Patrycja
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
387. Ell­wart
Agnieszka
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
388. Grodz­ka
Kamila
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
389. Myszkiewicz
Krzysztof
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
390. Puzynkiewicz
Jan
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
391. Hochschulz
Paweł
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
392. Kwiecińs­ka
Natalia
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
393. Muża
Jan
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
394. Jachimkows­ki
Artur
Ako­rdeon 6‑letni Wiesława Weł­pa
395. Mazurkiewicz
Paweł
Ako­rdeon 6‑letni Wiesława Weł­pa
396. Świdz­ińs­ki
Maciej
Ako­rdeon 6‑letni Wiesława Weł­pa
397. Krzyżanows­ka
Katarzyna
Fortepi­an 4‑letni Mar­iusz Mańkowski
398. Moty­ka
Aleksandra
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
399. Strom­s­ki
Piotr
Tuba 4‑letni Marek Zielke
Rok 2003
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
400. Białk
Joanna
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
401. Bonik
Marta
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
402. Ciecio­ra
Mateusz
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
403. Glem­bin
Dagmara
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
404. Glem­bin
Mateusz
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
405. Guz
Zofia
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
406. Karpińs­ka
Magdalena
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
407. Krukows­ka
Monika
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
408. Kuch­nows­ka
Katarzyna
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
409. Myszkiewicz
Anna
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
410. Pio­ntke
Maciej
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
411. Pop­pel
Kazimierz
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
412. Szy­mańs­ki
Łukasz
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
413. Świer­czyńs­ka
Weronika
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
414. Winiars­ka
Barbara
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
415. Wolff
Augustyna
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
416. Wysiec­ki
Błażej
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
417. Zielke
Alicja
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
418. Cier­ni­ak
Maciej
Sak­so­fon 4‑letni Dami­an Lesner
419. Det­t­laff
Marta
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewicka
420. Kohnke
Aleksandra
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewicka
421. Lanc
Łukasz
Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
422. Reimus
Daniel
Klar­net 4‑letni Dami­an Lesner
423. Szczy­giel­s­ki
Mateusz
Altówka 4‑letni Iwona Sokołek
424. Zalews­ki
Sebastian
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
Rok 2004   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
425. Bliźniuk
Jakub
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
426. Bonik
Piotr
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
427. Dubi­e­niec­ki
Krzysztof
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
428. Elwart
Marta
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
429. Głowien­ka
Izabela
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
430. Grzenia
Iwona
Skrzypce 4‑letni Elż­bi­eta Geppert
431. Hirt
Sandra
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
432. Konke
Dawid
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
433. Koss
Marzena
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
434. Lad­dach
Agnieszka
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
435. Loks
Paulina
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
436. Manows­ki
Piotr
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewicka
437. Muza
Magdalena
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
438. Rudz­ińs­ki
Wojciech
Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
439. Strzyżews­ka
Anna
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
440. Wasilews­ka
Martyna
Flet poprzeczny 6‑letni Lidia Mańkows­ka
441. Zielke
Cezary
Trąb­ka 6‑letni Marek Zielke
Rok  2005 
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
442. Czer­wińs­ki
Mikołaj
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
443. Parchem
Krzysztof
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
444. Sokołek
Barbara
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
445. Szmyt
Maciej
Fortepi­an 6‑letni Ewa Próch­ni­ak
446. Kap­ka
Adrian
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
447. Malak
Marta
Wal­tor­nia 4‑letni Marek Zielke
448. Skryp­ka
Paula
Skrzypce 4‑letni Elż­bi­eta Geppert
Rok 2006   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
449. Hall­mann
Patrycja
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
450. Hirt
Marta
Fortepi­an 6‑letni Ewa Próch­ni­ak
451. Selke
Karol
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
452. Szych
Aleksandra
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
453. Wysiec­ka
Aleksandra
Fortepi­an 6‑letni Ewa Próch­ni­ak
454 Kobiel­la
Marek
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
455. Labud­da
Barbara
Sak­so­fon 4‑letni Dami­an Lesner
456. Mich­nows­ka
Magdalena
Flet poprzeczny 4‑letni Moni­ka Dudek
457. Rogoc­ka
Magdalena
Flet poprzeczny 4‑letni Moni­ka Dudek
458. Rosic­ka
Anna
Flet poprzeczny 4‑letni Moni­ka Dudek
459 Wiśniews­ka
Zofia
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
460. Wrese
Marek
Ako­rdeon 4‑letni Wiesława Weł­pa
461. Zinkel
Dorota
Ako­rdeon 4‑letni Wiesława Weł­pa
Rok 2007
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
462. Dąbrows­ka
Zuzanna
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
463. Hey­dy­c­ki
Igor
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
464. Lesner
Agnieszka
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
465. Bizews­ka
Paloma
Sak­so­fon 4‑letni Dami­an Lesner
466. Bol­da
Natalia
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
467. Janik
Alicja
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewic­ka  Wójcik
468. Mishchenko
Anastazja
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewic­ka  Wójcik
469. Pio­ntek
Barbara
Skrzypce 4‑letni Elż­bi­eta Geppert
Rok 2008  
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
470. Buja
Barbara
Klar­net 4‑letni Dami­an Lesner
471. Buja
Joanna
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
472. Kohnke
Marta
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
473. Gaj­damow­icz
Dominik
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
474. Lipows­ki
Philipp
Fortepi­an 4‑letni Alo­jzy Sokołek
475. Łyś
Karina
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
476. Prange
Małgorzata
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewic­ka Wójcik
477. Ell­wart
Ange­li­ka
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
478. Grot
Mariusz
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
479. Jeka
Eliza
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
480. Kohnke
Małgorzata
Flet poprzeczny 6‑letni Lidia Mańkows­ka
481. Nanaszko
Karol
Klar­net 6‑letni Dami­an Lesner
482. Parchem
Paweł
Klar­net 6‑letni Dami­an Lesner
483. Wolff
Dobrawa
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
Rok 2009   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
484. Bis­tram
Anna
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
485. Gaj­damow­icz
Kinga
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
486. Gończ
Malwina
Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
487. Karpińs­ka
Alina
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
488. Kwarta
Marek
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
489. Łukasik
Maciej
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
490. Mrówka
Olga
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
491. Rohfaff
Piotr
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
492. Sty­czews­ka Małgorzata Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
493. Bieszke
Magdalena
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
494. Ell­wart
Marcin
Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
495. Galikows­ka
Alicja
Wiolon­czela 4‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
496. Hewelt
Katarzyna
Skrzypce 4‑letni Elż­bi­eta Geppert
497. Humanows­ka
Karolina
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
498. Nowak
Anna
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
499. Świątec­ka
Ewa
Altówka 4‑letni Iwona Sokołek
500. Zielke
Mariusz
Wiolon­czela 4‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
Rok 2010   
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
501. Bis­tram
Agnieszka
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
502. Derc
Magda
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
503. Kaczykows­ka
Sandra
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
504. Liss
Patryk
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
505. Pawlaczyk
Daria
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
506. Potrykus
Zuzanna
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
507. Smarzyńs­ka
Joanna
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
508. Zielke
Julia
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
509. Buja
Martyna
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
510. Dies­ner
Adam
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
511. Gap­pa
Beata
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
512. Kan­ka
Natalia
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
513. Klaus
Aleksandra
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
514. Klawikows­ka
Marta
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
515. Kle­men­siewicz
Jakub
Klar­net 4‑letni Dami­an Lesner
516. Nowak
Daria
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewic­ka Wójcik
517. Patok
Kinga
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
518. Ruta
Karolina
Wiolon­czela 4‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
519. Strom­s­ki
Jan
Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
Rok 2011  
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
520. Bors­ka
Agnieszka 
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
521. Czapp
Radosław 
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
522. Fer­ra
Aleksandra 
Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
523. Hewelt
Aleksandra 
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
524. Kędzier­s­ka
Martyna 
Sak­so­fon 6‑letni Dami­an Lesner
525. Klaus
Ewelina 
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
526. Krampi­chows­ka
Weronika
Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
527. Mańkows­ka
Dorota
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
528. Nowak
Klaudia
Skrzypce 6‑letni Iwona Sokołek
529. Ste­fan
Michał
Gitara 6‑letni Bar­bara Lewic­ka Wójcik
530. Wiśniews­ka
Paulina
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
531. Dies­ner
Ewa
Klar­net 4‑letni Dami­an Lesner
532. Flem­ming
Honorata
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
533. Gra­ban
Wojciech 
Wiolon­czela 4‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
534. Okoń
Oliwia
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
535. Zielke
Mieszko 
Puzon 4‑letni Marek Zielke
Rok 2012  
lp. Nazwisko i imię Instru­ment główny  Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
536. Dzierzęc­ka
Agata
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
537. Korthals
Jakub
Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
538. Szankin
Patryk 
Trąb­ka 6‑letni Marek Zielke
539. Wesser­ling
Paulina
Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
540. Wiśniews­ka
Julia
Wiolon­czela 6‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
541. Kaczykows­ka
Dorota
Gitara 4‑letni Bar­bara Lewic­ka Wójcik
542. Kałuża
Piotr
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
543. Krampi­chows­ki
Konrad
Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
544. Prange
Alicja
Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
545. Saw­ic­ka
Paulina
Flet poprzeczny 4‑letni Lidia Mańkows­ka
546. Szom­borg
Paweł
Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
2013 rok
 lp. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
547. Chmara
Kacper
Wiolon­czela 4-
letni
Janusz  Dubi­e­niec­ki
548. Cza­jkows­ki
Tomasz
Klar­net 4-
letni
Dami­an Lesner
549. Glem­bin
Emilia
Obój 4-
letni
Anna Dubi­e­niec­ka
550. Jaszczur-Now­ic­ka
Julia
Gitara 4-
letni
Bar­bara Lewic­ka Wójcik
551. Konkol
Kacper
Trąb­ka 4 -
letni
Marek Zielke
552. Koss
Adrianna
Flet poprzeczny 4-
letni
Lidia Mańkows­ka
553. Mieczkows­ki
Łukasz
Sak­so­fon 4-
letni
Dami­an  Lesner
554. Smyk­la
Krystian
Klar­net 4-
letni
Dami­an Lesner
555. Wilczyńs­ki
Krzysztof
Gitara 4-
letni
Bar­bara Lewic­ka Wójcik
556. Bizews­ki
Artur
Ako­rdeon 6-
letni
Wiesława Weł­pa
557. Borzyszkows­ka
Olga
Wiolon­czela 6-
letni
Janusz Dubi­e­niec­ki
558. Busz
Iga
Skrzypce 6-
letni
Iwona Sokołek
559. Dubi­e­niec­ki Łukasz Fortepi­an 6-
letni
Regi­na Borek
560. Jaszke
Oliwia
Fortepi­an 6-
letni
Mar­iusz  Mańkowski
561. Jocz
Roksana
Fortepi­an 6-
letni
Regi­na Borek
562. Kuch­nows­ka
Magdalena
Gitara 6-
letni
Bar­bara Lewic­ka Wójcik
563. Muża
Jakub
Trąb­ka 6-
letni
Marek Zielke
564. Rozpę­dows­ki
Adam
Ako­rdeon 6-
letni
Wiesława Weł­pa
565. Tkacz
Piotr
Ako­rdeon 6-
letni
Doro­ta
Puzynkiewicz
566. Tom­czyńs­ka
Marta
Gitara 6-
letni
Bar­bara Lewic­ka Wójcik
567. Wolff
Marianna
Skrzypce 6-
letni
Elż­bi­eta Geppert
2014 rok
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Cykl Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
568. Dias
Jan
Ako­rdeon 6-
letni
Wiesława Weł­pa
569. Dubi­e­niec­ka
Małgorzata 
Skrzypce 6-
letni
Elż­bi­eta Geppert
570. Erlich
Faustyna
Fortepi­an 6-
letni
Luiza Dyluś- Maruszczak
571. Gwardzik
Michalina
Fortepi­an 6-
letni
Alo­jzy Sokołek
572. Mishchenko
Bogdan
Fortepi­an 6-
letni
Luiza Dyluś- Maruszczak
573. Muża
Piotr
Wiolon­czela 6-
letni
Janusz Dubi­e­niec­ki
574. Panek
Aleksandra
Sak­so­fon 6-
letni
Dami­an Lesner
575. Szlage
Dajana
Fortepi­an 6-
letni
Alo­jzy Sokołek
576. Szom­borg
Weronika
Fortepi­an 6-
letni
Mar­iusz Mańkowski
577. Wandtke
Klaudia
Wiolon­czela 6-
letni
Janusz Dubi­e­niec­ki
578. Zboińs­ka
Kornelia
Gitara 6-
letni
Bar­bara Lewic­ka Wójcik
579. Chyła
Agata
Flet poprzeczny 4-
letni
Lidia Mańkows­ka
580. Gra­ban
Beata
Obój 4-
letni
Anna Dubi­e­niec­ka
581. Kali­nows­ka
Zuzanna
Obój 4-
letni
Anna Dubi­e­niec­ka
582. Kreft
Rafał
Ako­rdeon 4-
letni
Wiesława Weł­pa
583. Miotke
Paweł
Gitara 4-
letni
Bar­bara Lewic­ka Wójcik
584. Radtke
Damian
Ako­rdeon 4-
letni
Doro­ta Puzynkiewicz
585. Szor­nak
Beata
Flet poprzeczny 4-
letni
Lidia Mańkows­ka
2015 rok
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
586. Bakun
Marta
Skrzypce 6-
letni
Elż­bi­eta Geppert
587. Chmara
Walentyna
Fortepi­an 6-
letni
Mar­iusz Mańkowski
588. Cza­jkows­ka
Aleksandra
Ako­rdeon 6-
letni
Wiesława Weł­pa
589. Dias
Antoni
Fortepi­an 6-
letni
Alo­jzy Sokołek
590. Ossow­ic­ka
Patrycja 
Fortepi­an 6-
letni
Luiza Dyluś     — Maruszczak
591. Pieróg
Wiktoria
Skrzypce 6-
letni
Iwona Sokołek
592. Potrykus
Kamila
Fortepi­an 6-
letni
Regi­na Borek
593. Rogows­ka
Nikola
Ako­rdeon 6-
letni
Doro­ta Puzynkiewicz
594. Saw­ic­ka
Agnieszka
Sak­so­fon 6-
letni
Dami­an Lesner
595. Wło­dark­iewicz
Kinga 
Skrzypce 6-
letni
Elż­bi­eta Geppert
596. Abram­czyk
Dominika
Wiolon­czela 4-
letni
Janusz Dubi­e­niec­ki
597. Borow­ic­ka
Weronika 
Sak­so­fon 4-
letni
Dami­an Lesner
598. Bud­nik
Zuzanna
Flet poprzeczny 4-
letni
Lidia Mańkows­ka
599. Chełs­tows­ki
Piotr
Ako­rdeon 4-
letni
Doro­ta Puzynkiewicz
600. Lewic­ki
Kacper
Trąb­ka 4-
letni
Marek Zielke
601. Pikul
Natalia
Klar­net 4-
letni
Dami­an Lesner
602. Rosz­mann
Zuzanna
Flet poprzeczny 4-
letni
Lidia Mańkows­ka
2016 rok
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
603. Chyła Grze­gorz Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
604. Jaszczur — Now­ic­ka Oli­wia Fortepi­an 6‑letni Luiza Dyluś  — Maruszczak
605. Klepin Patryc­ja  Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
606. Korthals Fil­ip Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
607. Krzyżanows­ki Andrzej Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
608. Łukasik Szy­mon Fortepi­an 6‑letni Regi­na Borek
609. Łyś Sew­eryn Fortepi­an 6‑letni Mar­iusz Mańkowski
610. Muża Domini­ka Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
611. Pary­lak Hubert Fortepi­an 6‑letni Alo­jzy Sokołek
612 Potrykus Kacper Ako­rdeon 6‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
613. Szenkin Natalia Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
614. Ziemins­ka Aleksandra Skrzypce 6‑letni Elż­bi­eta Geppert
615. Godlews­ki Michał Wiolon­czela 4‑letni Janusz Dubi­e­niec­ki
616. Klein Aga­ta Ako­rdeon 4‑letni Doro­ta Puzynkiewicz
617. Niemkiewicz Maja Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
618. Weber Piotr Trąb­ka 4‑letni Marek Zielke
                                                  2017 rok
l.p. Nazwisko i imię Instru­ment główny Dzi­ał Nauczy­ciel instru­men­tu głównego
619. Dop­ke Karolina Flet poprzeczny 6- let­ni Lidia Mańkows­ka
620. Gul­czyńs­ka Zuzanna Gitara 6- let­ni Bar­bara Lewic­ka Wójcik
621. Klo­ka Julia Klar­net 6- let­ni Dami­an Lesner
622. Konkel Tomasz Ako­rdeon 6- let­ni Doro­ta Puzynkiewicz
623. Kwarta Anna Flet poprzeczny 6- let­ni Lidia Mańkows­ka
624. Lewic­ka Katarzyna Ako­rdeon 6- let­ni Wiesława Weł­pa
625. Mas­zo­ta Martyna Wiolon­czela 6- let­ni Janusz Dubi­e­niec­ki
626. Pla­sun Natalia Skrzypce 6- let­ni Elż­bi­eta Geppert
627. Potrykus Anna Fortepi­an 6- let­ni Mar­iusz Mańkowski
628. Ruszews­ka Jessica Ako­rdeon 6- let­ni Doro­ta Puzynkiewicz
629. Schmidt Zuzan­na Skrzypce 6- let­ni Iwona Sokołek
630. Wern­er Mateusz Trąb­ka 6- let­ni Marek Zielke
631. Ziem­ni­ak Martyna Skrzypce 6- let­ni Iwona Sokołek
632. Deyk Domini­ka Flet poprzeczny 4- let­ni Lidia Mańkows­ka
633. Kohs Natalia Ako­rdeon 4- let­ni Doro­ta Puzynkiewicz
634. Laso­ta Agnieszka Ako­rdeon 4- let­ni Wiesława Weł­pa
635. Lezn­er Nikola Sak­so­fon 4- let­ni Dami­an Lesner
636. Pogorza­ły Zuzanna Ako­rdeon 4- let­ni Wiesława Weł­pa
637. Robakows­ka       Emilia Obój 4- let­ni Anna Dubi­e­niec­ka
638. Serowik Alic­ja Sak­so­fon 4- let­ni Dami­an Lesner
2018 rok
639. Arendt Daria Fortepi­an 6 — letni Luiza Dyluś — Maruszczak
640. Głowien­ka Margot Fortepi­an 6 — letni Regi­na Borek
641. Jakubows­ki Kamil Gitara 6 — letni Bar­bara Lewicka
642. Kier­sz­ka Martyna Wiolon­czela 6 — letni Janusz Dubi­e­niec­ki
643. Klo­ka Natalia Sak­so­fon 6 — letni Dami­an Lesner
644. Press Pauli­na Wiolon­czela 6 — letni Janusz Dubi­e­niec­ki
645. Rojac Natalia Klar­net 6 — letni Dami­an Lesner
646. Sem­mer­ling Zuzanna Skrzypce 6 — letni Iwona Sokołek
647. Wiśniews­ki Michał Trąb­ka 6 — letni Marek Zielke
648. Witkows­ka Róża Trąb­ka 6 — letni Marek Zielke
649. Grądz­ka Angelika Wiolon­czela 4 — letni Janusz Dubi­e­niec­ki
650. Groen­wald Eryk Trąb­ka 4 — letni Marek Zielke
651. Korthals Maja Klar­net 4 — letni Dami­an Lesner
652. Kwidz­ińs­ka Karina Obój 4‑letni Anna Dubi­e­niec­ka
653. Less­nau Wik­to­ria Klar­net 4 ‑let­ni Dami­an Lesner
654. Lizjusz Oli­wier Ako­rdeon 4- let­ni Doro­ta Puzynkiewicz
655. Pieper Fil­ip Flet 4 — letni Lidia Mańkows­ka
656. Sonnberg Aga­ta Trąb­ka 4 — letni Marek Zielke
657. Szar­nec­ka Martyna Obój 4 — letni Anna Dubi­e­niec­ka
658. Szy­mankiewicz Jakub Trąb­ka 4 — letni Marek Zielke
659. Szy­mankiewicz Michał Ako­rdeon 4 — letni Doro­ta Puzynkiewicz

Rok 2019

660. Anisi­mow­icz Stanisław Trąb­ka 6 — letni Marek Zielke
661. Białk Weroni­ka Fortepi­an 6 — letni Mar­iusz Mańkowski
662. Klaus Han­na Gitara 6 — letni Bar­bara Lewicka
663. Sten­cel Wiktoria Trąb­ka 6 — letni Marek Zielke
664. Bobrows­ki Jakub Sak­so­fon 4 — letni Dami­an Lesner
665. Budzisz Stanisław Puzon 4 — letni Marek Zielke
666. Det­t­laff Oskar Trąb­ka 4 — letni Marek Zielke
667. Gaffke Kacper Trąb­ka 4 — letni Marek Zielke
668. Gro­chola Mateusz Ako­rdeon 4 — letni Doro­ta Puzynkiewicz
669. Kreft Karoli­na Skrzypce 4 — letni Elż­bi­eta Geppert
670. Piotrow­icz Agata Skrzypce 4 — letni Iwona Sokołek
671. Robakows­ki Jakub Gitara 4 — letni Bar­bara Lewicka
672. Sem­mer­ling Daria Flet 4 — letni Lidia Mańkows­ka (zastępst­wo Moni­ka Dudek)
673. Siko­ra Weronika Gitara 4 — letni Bar­bara Lewicka
674. Wandtke Domini­ka Flet 4 — letni Lidia Mańkows­ka (zastępst­wo Moni­ka Dudek)
675. Zielke Zofia Klar­net 4 — letni Dami­an Lesner
 Rok 2020
676. Lizjusz Klau­dia skrzypce 6 — letni Iwona Sokołek
677. Łukows­ka Joanna gitara 6 — letni Bar­bara Lewicka
678. Schmidt Sebas­t­ian ako­rdeon 6 — letni Wiesława Weł­pa
679. Sten­cel Kamil fortepi­an 6 — letni Luiza Dyluś — Maruszczak (zastępst­wo Patrycjusz Lorek)
680. Wincek Hubert fortepi­an 6 — letni Mar­iusz Mańkows­ki, Luiza Dyluś — Maluszczak (zastępst­wo Patrycjusz Lorek)
681. Bazarnik Nadia obój 4 — letni Anna Dubi­e­niec­ka
682. Bożek Jakub trąb­ka 4- let­ni Marek Zielke
683. Fydrych Mateusz sak­so­fon 4 — letni Dami­an Lesner
684. Grzywacz Aga­ta wiolon­czela 4 — letni Janusz Dubi­e­niec­ki
685. Kohnke Igna­cy ako­rdeon 4 — letni Wiesława Weł­pa
686. Lesner Patryk ako­rdeon 4 ‑let­ni Doro­ta Puzynkiewicz
687. Paszke Tymo­teusz wiolon­czela 4 — letni Janusz Dubi­e­niec­ki
Rok 2021
688. Brzoskows­ka Maja fortepi­an 6 — letni Luiza Dyluś-Maruszczak, Regi­na Borek
689. Det­t­laff Magdalena ako­rdeon 6 — letni Wiesława Weł­pa
690. Hincke Maja flet poprzeczny 6 — letni Lidia Mańkows­ka, Moni­ka Dudek, Mar­ta Bagniewska
691. Kle­mens Martyna ako­rdeon 6 — letni Doro­ta Puzynkiewicz
692. Laso­ta Zofia flet poprzeczny 6 — letni Lidia Mańkows­ka, Moni­ka Dudek, Mar­ta Bagniewska
693. Mąko­la Dominika skrzypce 6 — letni Elż­bi­eta Geppert
694. Piotrow­icz Zuzanna  fortepi­an 6 — letni Mar­iusz Mańkows­ki, Bea­ta Felczykowska
695. Szy­mankiewicz Agata fortepi­an 6 — letni Regi­na Borek
696. Turzyńs­ka Julia gitara 6 — letni Bar­bara Lewicka
697. Drafz Anna ako­rdeon 4 — letni Doro­ta Puzynkiewicz
698. Gojke Maksy­mil­ian ako­rdeon 4 — letni Doro­ta Puzynkiewicz
699. Joachimi­ak-Szpin­da Nadia wiolon­czela 4 — letni Janusz Dubi­e­niec­ki
700. Kacz­marek Nikodem trąb­ka 4 — letni Marek ZIelke, Dami­an Dampc
701. Mielew­czyk Nikodem klar­net 4 — letni Dami­an Lesner
702. Migows­ka  Małgorzata ako­rdeon 4 — letni WIesława Weł­pa
703. Okrój Kinga sak­so­fon 4 — letni Dami­an Lesner
704. Pod­laszews­ka Weronika ako­rdeon 4 — letni Doro­ta Puzynkiewicz
705. Zak­likows­ka Monika flet poprzeczny 4 — letni Lidia Mańkows­ka, Moni­ka Dudek, Mar­ta Bagniewska
Kalendarz
kwiecień 2024
C P S N P W Ś
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930