Get Adobe Flash player

Miłość i wdz­ięczność ludz­ka wypływa 
nie z dziedz­ict­wa dawnych zasług,
ale z real­nych czynów i potrzeb aktu­al­nych wydarzeń”
                                                                                      Józef Weyssenhoft

 

Przy­ja­ciele
Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I st.
im. Stanisława Moniuszki
w Pucku

 Woje­w­o­da Pomorski Romuald Łukow­icz
Hon­orowy Dyrek­tor PSM I st.
Marsza­łek
Wojew­ództ­wa Pomorskiego
śp. Alojzy Sokołek
Pier­wszy nauczy­ciel POA
z dz. muzy­cznym i dz. bale­towym — obec­nie PSM I st.
Prze­wod­niczą­cy Sejmiku
Wojew­ództ­wa Pomorskiego
śp. Norbert Cier­pi­ałkows­ki
Wielo­let­ni Kro­nikarz Szkoły
Wizy­ta­tor
Regionu Pomorskiego
Genowe­fa Szczygielska
Burmistrz
Mias­ta Puck
Alek­san­dra
Kuch­nows­ka — Mysłek
Staros­ta
Powiatu Puckiego
Jan Janusz
 Wójt
Gminy Puck
Magdale­na i Grze­gorz Hoffmann
Dyrek­tor OKSiT
w Gminie Puck
Brygi­da i Jan Holender
Firma INTERON CLASSIC
Dora Tyszko
Mirosław Kaczorowski
AL Piekar­nia- Cukiernia
“Konkol”
Top Gui­tar
Pro­fesjon­al­ny Mag­a­zyn Muzyków
dr Dar­iusz Domański
Romana Gin­ter
Biuro BHP
w Pucku
Porad­nia
Psy­cho­log­iczno — Pedagogiczna
w Pucku
Design” Stu­dio Florystyczne
Moni­ka Drost
w Pucku
Dom Pomo­cy Społecznej
w Pucku
Firma “Womar”
Woj­ciech Wendt
w Pucku
Spec­jal­ny Ośrodek
Szkol­no — Wychowawczy
w Pucku
Sprzedaż Artykułów Biurowych
Bog­dan Bławat
w Pucku
Zrzesze­nie
Kaszub­sko — Pomorskie
w Pucku
Szkoła Pod­sta­wowa
im. Mar­iusza Zaruskiego
w Pucku
Powia­towa Bib­liote­ka Publiczna
im. Zaślu­bin Pol­s­ki z Morzem
w Pucku
Publiczne Gim­nazjum
im. Morskiego
Dywiz­jonu Lotniczego
w Pucku
Powia­towe Centrum
Pomo­cy Rodzinie
w Pucku
 I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące
im. Ste­fana Żeromskiego
w Pucku
Powia­towe Cen­trum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Pucku
Zespół Szkół
im. Jana III Sobieskiego
w Żelistrzewie
Powia­towy Ośrodek
Sportu Młodzieżowego
w Pucku
Zespół Szkół nr 1
im. Jana Pawła II
we Władysławowie
Miejs­ki Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
w Pucku
Zespół Szkół
im. Maksy­mil­iana Wilandta
w Darzlubiu
Muzeum Zie­mi Puckiej
im. Flo­ri­ana Ceynowy
w Pucku
Przed­szkole “Grzy­bek”
w Pucku
Związek
Nauczy­cielst­wa Polskiego
w Pucku
Przed­szkole “Pod tęczą”
w Pucku
NSZZ Solidarność
w Pucku
Przed­szkole “Jana Brzechwy”
w Pucku
Cech Rzemiosł Różnych
w Pucku
Prze­wozy autokarowe
Szy­mon Stolarski
Bank Spółdziel­czy
w Krokowej
Bank Spółdziel­czy
w Pucku
Kalendarz
czerwiec 2024
C P S N P W Ś
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930